کفش

کفش زیره و رویه کفش :استقاده از پی وی سی در تولید رویه و زیره کفش و همینطور دمپایی های راحتی برای سال های زیادی است که مورد استفاده قرار میگیرد. بخش عمده ای از مد در زمینه کفش در قرن 20 و 21 به استفاده از پی وی سی به عنوان قسمتی یا تمام