خودرو

  • دسامبر 2, 2020
  • day
خودرو پلاستیک به طور گسترده ایی جز جدایی ناپذیر از اتومبیل های مدرن است. در حقیقت به طور متوسط در حدود 150 کیلوگرم پلاستیک در یک وسیله نقلیه ​​استفاده...