خودرو

خودرو پلاستیک به طور گسترده ایی جز جدایی ناپذیر از اتومبیل های مدرن است. در حقیقت به طور متوسط در حدود 150 کیلوگرم پلاستیک در یک وسیله نقلیه ​​استفاده می شود. ساخت اتومبیل های امروزی نیازمند موادی است که به محافظت از سرنشینان ، تولید وسایل نقلیه ارزان تر ، تمیزتر و با مصرف انرژی