بسته بندی

از کاپماند پی وی سی در تولید فیلم های بسته بندی صنعتی و بسته بندی مواد غذایی و همچنین ورق های پی وی سی نیز استفاده میشود. شرکت خرم پلاستیک تهران با تجربه طولانی در تولید این نوع از کامپاند ها توانسته است با تکیه بر تولید و دانش داخلی، واردات این نوع از کامپاند را به حداقل برساند. محصولات تولید شده از این نوع کامپاند ها دارای سطح براق و یکنواخت می باشد .

بسته بندی :

Grade Density
±1
Shore A
±1
General Description Application Data sheet Pic
KPS 6729 (155ACZ) 1.29 67 کامپاند بر پايه پایدارکننده های ویژه می باشد که در کاربردهای فیلم و بسته بندی صنایع غذایی توصیه می شود. محصول تولید شده با این گرید، از براقیت بالا و کیفیت سطح مناسب برخوردار می باشد. بسته بندی صنایع غذایی
رنگ : بی رنگ
pdf
KPS 7420 (115ACZ) 1.20 74 کامپاند بر پايه پایدارکننده های ویژه می باشد که در کاربردهای فیلم و بسته بندی صنایع غذایی توصیه می شود. محصول تولید شده با این گرید، از براقیت بالا و کیفیت سطح مناسب برخوردار می باشد. بسته بندی صنایع غذایی
رنگ : بی رنگ
pdf
KPS 7532 (168AT5) 1.32 75 کامپاند بر پايه پایدارکننده های ویژه (سازگار با محيط زيست) می باشد که در کاربردهای بسته بندي و شيرينگ توصیه می شود. محصول تولید شده با این گرید، از براقیت بالا و کیفیت سطح مناسب برخوردار می باشد. بسته بندي و شيرينگ
رنگ : بی رنگ
pdf
KPS 7633 (168AT5-1) 1.33 76 کامپاند بر پايه پایدارکننده های ویژه می باشد که در کاربردهای بطري آرايشي و بهداشتي توصیه می شود. محصول تولید شده با این گرید، از براقیت بالا و کیفیت سطح مناسب برخوردار می باشد. بطري آرايشي، بهداشتي
رنگ : بی رنگ
pdf
KPS 8121 (129ACZ2) 1.21 81 کامپاند بر پايه پایدارکننده های ویژه می باشد که در کاربردهای فیلم و بسته بندی صنایع غذایی توصیه می شود. محصول تولید شده با این گرید، از براقیت بالا و کیفیت سطح مناسب برخوردار می باشد. بسته بندی صنایع غذایی
رنگ : بی رنگ
pdf