ساختمان

ساختمان   حدود سه چهارم از  کامپاند پی وی سی  تولید شده برای ساخت و ساز کاربرد دارد. مطالعات نشان می دهد پی وی سی در انتشار کمتر گازهای گلخانه ای ، صرفه جویی در منابع و انرژی و در محافظت از محیط زیست موثر است.کامپاند پی وی سی  برای  پنجره ها ، سقف ،