مجموعه ی گرانول های شیلنگی خرم پلاستک شامل شیلنگ های شفاف، نیمه شفاف، کربناتی در لینک زیر قابل دستیابی است.  به علاوه شیلنگ های شفاف پزشکی گرید  ( مدیکال ) در کاتالوگ و بخش محصولات پزشکی در دسترس هستند. از طریق ارائه ی خواص و یا ارسال نمونه میتوانید گرید مدنظر خود را دریافت نمایید. 

دریافت کاتالوگ انگلیسی:

دریافت کاتالوگ عربی: