به منظور دریافت کاتالوگ گرانول های مربوط به سیم وکابل بر پایه ی PVC از لینک زیر استفاده نمایید. در این کاتالوگ اطلاعات مربوط به گرید های روکش، عایق و فیلر با وزن مخصوص های مختلف قابل دستیابی است. گرید های مطلوب با خواص مد نظر مشتری قابل طراحی و ارائه است. 

دانلود کاتالوگ به زبان انگلیسی: دانلود کاتالوگ به زبان عربی: