کامپاند بر پايه پایدارکننده های ویژه گریدهای پزشکی و داراي خاصيت ضد باكتري می باشد که در کاربردهای ماسک اکسیژن در صنایع پزشکی توصیه می شود. محصول تولید شده...