به کمک لینک زیر میتوانید کاتالوگ گرانول های کفشی شفاف و نیمه شفاف را دریافت کنید. این شرکت قادر به تولید گرید های کفشی فومی با وزن مخصوص و سختی دلخواه است. 

دریافت کاتالوگ انگلیسی: 

دریافت کاتالوگ عربی: