DOP

دی اکتیل فتالات (DOP)  دی اکتیل فتالات (DOP)   به عنوان رایجترین پلاستی سایزر از خانواده فتالات می باشد و هنوز هم به عنوان یکی از اصلی ترین ، پرکاربرد ترین ، ارزانترین نرم کننده  پلی وینیل کلراید در صنعت پلاستیک در جهان کاربرد دارد .این روغن حاصل از قرایند استری شدن انیدرید فتالیک و الکل